viết


hen ho ket ban rất đa năng, bạn có cơ hội dùng để giao tiếp trong đời sống riêng hay dùng cho công việc. hen ho ket ban nối người bán hàng và người mua hàng

Tạo ra một group hen ho ket ban trong Auckland (New Zealand) của chúng ta khá đơn giản. Bạn chỉ cần chọn từ danh sách các địa chỉ tâm sự của người mà bạn muốn nói chuyện, nhấn vào dòng chữ «tạo ra nhóm mới», bấm mỗi địa chỉ một lần trên tất cả những người được chọn, nhấn «Gọi». Phương pháp này giả định rằng tất cả những người tham dự ngay lập tức bật lên camera. Khi camera chưa được bật lên thì cuộc gọi này giống như một cuộc gọi thoại thông thường. Có một cách khác mà ngay lập tức thực hiện một cuộc gọi video. Hãy gọi cho bên kia bằng một cuộc gọi video, bấm vào dấu «+», chọn «Thêm bạn».

About