viết


ket ban sdt không đơn thuần được sử dụng để tán gẫu và kết bạn mà còn dùng trong công việc. ket ban sdt là cấu nối giữa người bán hàng và khách hàng

Việc tạo ra một nhóm cho ket ban sdt trong Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk, Tây Nguyên, Việt nam) cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần chọn từ danh sách các địa chỉ liên lạc của đối tượng mà bạn muốn trò chuyện, nhấp vào dòng chữ «tạo group mới», bấm mỗi địa chỉ một lần trên tất cả những người được chọn, nhấn «Gọi». Nếu toàn thể các người dùng trong group đều mở lên camera thì bạn sẽ được nhìn thấy họ ngay lập tức. Nếu như không đây sẽ là một cuộc gọi thoại mà tất cả mọi người cùng chia sẻ nhưng không nhìn thấy nhau. Có một phương pháp khác mà ngay lập tức thực hiện một cuộc gọi video.

About