viết


Sử dụng ngôn tình ebook trong Bangkok (Thái Lan) để tìm việc liệu có khả thi? ngôn tình ebook và công việc

ngôn tình ebook không đơn thuần được dùng để giao tiếp và làm quen mà còn dùng trong công việc.

Tạo một group ngôn tình ebook trong Bangkok (Thái Lan) của chúng ta khá đơn giản. Bạn chọn danh sách những đối tượng mà bạn thích cho vào nhóm, nhấn vào “ tạo nên group mới”, tiếp theo bấm chuột vào danh sách đối tượng tham gia và ấn “Gọi”. Cách này giả định rằng toàn bộ những người tham gia ngay lập tức bật lên camera. Nếu không đây sẽ là một cuộc gọi thoại mà tất cả mọi người cùng làm quen nhưng không nhìn thấy nhau. Bạn cũng có khả năng gọi video để thấy ngay đối tượng trò chuyện. Hãy gọi cho bên kia bằng một cuộc gọi video, bấm vào dấu «+», chọn «Thêm bạn».

About