viết


Việc tạo nên một group cho tiểu thuyết tình yêu trong Jakarta (Indonesia) cực kỳ đơn giản. Bạn lựa chọn danh sách những đối tượng mà bạn muốn cho vào group, bấm vào “ tạo ra group mới”, tiếp theo bấm chuột vào danh sách thành viên và ấn “Gọi”. Nếu tất cả các thành viên trong nhóm đều bật lên webcam thì bạn sẽ được ngắm nhìn người ấy ngay lập tức. Nếu không đây sẽ là một cuộc gọi thoại mà tất cả mọi người cùng nói chuyện nhưng không nhìn được nhau. Có một cách khác mà ngay tức thì thực hiện một cuộc gọi video. Bạn gọi cho một người nào đó bằng cuộc gọi video, sau đó mời thêm các thành viên khác tham dự.

About