viết


tm ban rất đa năng, bạn có dịp sử dụng để buôn chuyện trong đời sống riêng hay dùng cho văn phòng làm việc. tm ban là cấu nối giữa người bán hàng và người mua hàng

Tạo một group tm ban trong Bangkok (Thái Lan) của chúng tôi khá giản đơn. Cách này giả định rằng toàn thể những người tham dự ngay lập tức mở lên webcam. Khi camera chưa được mở lên thì cuộc gọi này giống như một cuộc gọi thoại thông thường. Bạn cũng có khả năng gọi video để thấy ngay người đối thoại.

Qua tm ban trong Bangkok (Thái Lan) bạn có cơ hội tự tin thể hiện điểm mạnh của mình và cơ hội có được công việc như ý là hoàn toàn khả thi.

About